Historická letka Republika československé si již od svého vzniku uložila nesnadný cíl, a to soustředit a provozovat nejvýznamnější typy letounů z historie československého a českého letectví. Vzhledem k tomu, že pro oficiální autority nepředstavovala v minulé době péče o aviatické kulturní dědictví naší země prioritu, není možno zajistit letový provoz některých exemplářů, některé z významnějších typů neexistují vůbec. Z těchto důvodů jsme v rámci Historické letky přistoupili k vlastní výrobě letuschopných replik letounů. V současné době díky našim partnerům disponujeme výrobními prostory, jakož i týmem kvalifikovaných techniků a odborným manažerským vedením, které zahrnuje i některé takřka legendární osoby našeho leteckého průmyslu a vývoje.