Avia BH 5 02, tedy druhý postavený kus, je věrnou replikou původního letounu z roku 1923, tedy nejenom, že je postaven ve stejném měřítku, ze stejných materiálů a za použití stejných stavebních postupů, ale jsou v něm použity i originální díly. V našem případě to je zejména původní motor z roku 1923, instalace a některé palubní přístroje. Stavbou Avie BH 5, jsme jako první v České republice i bývalém Československu „dostali“ do vzduchu věrnou repliku historického letounu. Naše spolupráce s Úřadem pro civilní letectví ČR v průběhu stavby a certifikace v podstatě nastavila pravidla a otevřela cestu pro stavbu dalších replik historických letadel v naší zemi.

Samotnou stavbu letounu jsme zahájili po zpracování dvou třetin výkresové dokumentace a výpočtu konstrukce letounu v srpnu roku 2003. Výkresová dokumentace byla zpracována dle torsa té původní (zachovala se zhruba jedna čtvrtina) a historických fotografií. Hrubou stavbu draku letounu jsme dokončili v červenci 2004. V polovině roku 2007, po odpracování sedmnácti tisíc hodin, jsme stavbu Avie BH 5 dokončili. Během stavby byla konstrukce letounu znovu podrobena kompletnímu aerodynamickému a statickému výpočtu dle předpisu JAR – VLA. Vzhledem k použití původní pohonné jednotky Walter NZ 60 je letoun provozován v kategorii EXPERIMENTAL. Stavba repliky letounu Avia BH 5 byla dozorována odbornou firmou a Úřadem civilního letectví. V pátek 1. června 2007 na letišti v Mladé Boleslavi Avia BH 5 po více než 82 letech znovu odstartovala a zahájila tak náročný zkušební program, který jsme po čtyřech měsících a více než dvaceti pěti letových hodinách úspěšně zakončili.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor:  Walter NZ-60
Výkon:  65 k
Rozpětí:  9,7 m
Délka:  6,5 m
Hmotnost prázdného letounu:  350 kg
Vzletová hmotnost:  580 kg
Cestovní rychlost: 140 km/h
Maximální rychlost:  210 km/h
Dostup:  2200 m
Dolet:  500 km

GALERIE