V rámci Historické letky Republiky československé je v současné době provozováno dvanáct plně letuschopných letounů.

V deseti případech se jedná o původní historické exempláře a dvě repliky. U všech letounů, které létají v rámci Historické letky Republiky československé je hlavním kritériem jejich autenticita, a to jak u původních letounů, tak i nově postavených replik. Při rekonstrukcích i novostavbách jsou důsledně používány původní stavební materiály a technologické postupy.

Mezi letouny jsou jak stroje v přímém vlastnictví Historické letky Republiky československé, tak i letouny jiných majitelů, kteří se ztotožňují se cíly a přístupem k historii a historickým letounům, tak jak ho prosazuje naše organizace.