Když jsme v roce 2012 letěli ve skupině Zlínů Trenér vzpomínkový let RAMROD 2012, tak přestože jsme dodrželi trasu letu našich stíhačů během jejich návratu domů, nad Prahou jsme nezakroužili.

Absolvovat okruh nad Prahou se nám podařilo až po dvou letech, přesně v úterý 17. června, kdy jsme při příležitosti odhalení pomníku Winged lion měli tu čest absolvovat náš let. Na palubách našich letounů jsme vezli veterány a některé z donátorů celého projektu.

Přestože se několikrát měnil časový rozvrh celé akce, let samotný nakonec proběhl bez problému. Let samotný naplánoval a zorganizoval Radim Vojta, nemenší dík potom patří těm, bez kterých by celý let nemohl proběhnout tedy všem z 24. základny dopravního letectva Praha Kbely a z Řízení letového provozu za jejich pochopení a ochotu. Nemenší dík pak samozřejmě partnerům pomníku Winged lion – Vojenskému historickému ústavu Praha a LOM Praha s.p.

V naší včerejší skupině bylo celkem osm letadel. Vůbec poprvé se nám podařilo mít pro let samotný takový počet letadel, že jsme disponovali i tzv. Žolíkem, tedy strojem a pilotem, který je schopen kdykoliv nahradit někoho jiného ve skupině v případě problému.

Radim Vojta OK – OTD – vedoucí celé skupiny

Milan Vacík OK – OTF

Karel Čermák OK – VRC

Milan Mikulecký OK – OTP

Ondřej Ryčl OK – RKR

Aleš Ludera OK – DRB

Ivo Čajčík OK – OTB

Libor Smolík a Vladimír Peroutka OK – DAJ

Fotografie z letu jsou od Martina Pinkase a Štěpána Obrovského, pánové díky.