Včera 25. května večer jsme ve Španělském sále Pražského hradu uspořádali slavnostní večer věnovaný československým letcům, účastníkům bojů druhé světové války, který se pod názvem „Pocta rytířům nebes“. Slavnostního večera se zúčastnili nejen českoslovenští letci, ale také jejich tehdejší protivníci, piloti tehdejší německé Luftwaffe. Večera se zůčastnilo více než tři sta hostů, včetně předsedy vlády, několika ministrů, vrcholných představitelů armády České republiky, velvyslanců a vojenských přidělenců. Na slavnostní večer dorazili i zahraniční členové Historické letky Republiky československé – z ostrova Jersey Charles Strasser OBE a ze Srbska Mladen Jankovič.

Po úvodu který obstarala čestná jednotka Hradní stráže, přivítal moderátor večera Petr Hanzlík na pódiu předsedu Historické letky Milana Mikuleckého, který přitomným představil práci našeho sdružení, projekt Avie BH 5 a kanadského malíře Roberta Baileyho, který generálporučíku Františku Peřinovi předal obraz, na kterém zachytil letecký souboj z roku 1942, ve kterém tehdy F/O František Peřina dosáhl dvou vítězství. Na přání generálporučíka Františka Peřiny, bylo toto dílo vydraženo a výtěžek věnován na stavbu letuschopné repliky letounu Avia BH 5. Ještě před tím ho všichni přítomní váleční veteráni signovali.

Přítomní váleční letci

generálporučík František Fajtl DFC
Groupe de Chasse III/9 stíhací peruť Francouzské vojenské letectvo
1. stíhací peruť RAF
17. stíhací peruť RAF
313. československá stíhací peruť RAF
1. československý samostatný letecký pluk v SSSR

generálporučík František Peřina
Groupe de Chasse I/5 stíhací peruť Francouzské vojenské letectvo
312. československá stíhací peruť RAF

generálmajor Miroslav Štandera
Groupe de Chasse I/6 stíhací peruť Francouzské vojenské letectvo
312. československá stíhací peruť RAF
68. noční stíhací peruť RAF

plukovník Otto Špaček
Groupe de Chasse I/8 stíhací peruť Francouzské vojenské letectvo
312. československá stíhací peruť RAF
313. československá stíhací peruť RAF

plukovník Emil Boček
310. československá stíhací peruť RAF

leutnant Theo Nau
JG 11/7 stíhací peruť Německé vojenské letectvo
JG 77 stíhací peruť Německé vojenské letectvo

unteroffizier Fritz Weiner
Jagdgruppe 200 stíhací skupina Německé vojenské letectvo
JG 11/7II stíhací peruť Německé vojenské letectvo

unteroffizier Horst Schubert
JG 3 stíhací peruť Německé vojenské letectvo

Atmosféru třicátých a čtyřicátých let minulého století českým a německým válečným letcům, ale i více než dvěstěodmdesáti hostům v sále, přiblížila skupina The Swings.

Zvláštní poděkování patří prezidentu republiky Václavu Klausovi

Děkujeme ministru obrany České republiky Miroslavu Kostelkovi a náčelníku vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajoru Vlastimilu Pickovi, pod jejichž záštitou se slavnostní večer uskutečnil.