1. Původní historické letouny

Tyto stroje jsou uchovány a provozovány v původním stavu bez jakékoliv významnější přestavby či zásahu do základních konstrukčních uzlů. Předpokladem pro zařazení to této skupiny je pohon původním typem motoru. V podstatě tak jde jenom o stroje, které za dobu své existence prodělaly pouze předepsané opravy případně generální opravy a výměny pohonných jednotek za jiné stejného typu. V zahraničí v této podobě létá celá řada válečníků (Spitfiry, Mustangy, Corsairy apod.), u nás například Piper L-4H, Aero C-104, M-1D Sokol, Zlin C-105 a kluzáky Kmotr, Pionýr, Šohaj či Luňák.

2. Obnovené historické letouny

Jedná se o původní historické stroje, které prošly úpravami, při kterých byly zásadním způsobem vyměněny rozhodující konstrukční prvky za nepůvodní případně nově vyrobené, nebo jsou poháněny nepůvodními motory. Může jít u letadlo, které vzniklo složením trupu a křídla z rozdílných exemplářů. Do této kategorie by spadal například Spitfire Mk.V s vrtulí z verze Mk.IX.

3. Věrné repliky

Jako věrné repliky je možné chápat takové stroje, které jsou postaveny podle původních výrobních výkresů (resp. podle výkresů vzniklých na základě originálních dílů konstrukce) a jsou poháněny původním motorem. Tuto kategorii by splňoval například nově postavený Sopwith Camel s motorem Clegert či Hurricane, jehož základem byla hromada rezavých trubek dovezených ze severního Ruska a motor z britského skladu. Do této kategorie nepochybně spadají i takové letouny, při jejichž stavbě sice byly použity původní díly, tyto však nejsou převažujícími prvky konstrukce. Příkladem může být Bf 109G-10 vzniklý kombinací trupu původního Messerschmittu, křídla ze španělského Buchónu a italského licenčního motoru DB 605. V České republice jsou takovými letadly Avia BH 5 nebo dokončovaná Tatra T 101.

4. Repliky

Kategorie replika může zahrnovat nově postavený letoun respektující konstrukci svého vzoru, při jehož stavbě byly implementovány změny rozhodujících konstrukčních celků, nejčastěji pohonné jednotky. Replika i při uplatnění konstrukčních změn v maximální možné míře respektuje shodu se vzorem. Příkladem takovéto repliky mohou být nové Polikarpovy I-153 a I-16 poháněné motory z An-2, nově vyrobené Me 262 poháněné proudovými Garrety či Fw 190A s čínskými verzemi motorů AŠ-82. Někdy bývají tyto stroje vydávány za původní letouny a toto je dokladováno například použitím originálních výrobních štítků či číslováním v prodloužení původních řad výrobních čísel. V našich krajích můžeme mezi zástupci této kategorie najít například Avii BH 1 či vznikající letouny Zlin XII, Zlín XIII a Beneš - Mráz Be 50.

5. Napodobeniny

Napodobeniny respektují tvarovou a rozměrovou schodu se vzorem, konstrukčně se však od původních letounů podstatně liší uplatněním jiných technologií, materiálů i pohonných jednotek. Příkladem mohou být napodobeniny Messerschmittů Bf 109F, které z kompozitů vyrobili dva nadšenci v USA.

6. Bastardi

Tato kategorie „historických“ letounů je z hlediska neodborné veřejnosti zřejmě nejzáludnější. Spadají do ní totiž takové stroje, které pod původním historickým názvem prezentují zcela jinou konstrukci, která kromě hrubé tvarové inspirace nemá se svým vzorem vůbec nic společného. Šíře záběru takovýchto konstrukcí je neuvěřitelně široká. Jenom v případě North Americanu P-51D jsou známy stroje jím inspirované, které sahají od dřevěného UL letadélka, až po celokovový „brus“ létající rychlostí až 400 km/h. Velmi rozšířené jsou dnes stavby „historických“ letounů z první světové války v kategorii UL. V naprosté většině jde právě o paskvily, které se svými předlohami nemají kromě názvu a základní tvarové inspirace vůbec nic společného. Jejich prezentace na veřejnosti pod původními názvy pak může u návštěvníků leteckého dne například vyvolat dojem, že legendární Nieuporty byly „taková směšná letadélka s koly od kočárku“ či, že vzdušné boje za první světové války sestávaly z nesmyslného létání po okruhu s mírnými zatáčkami.