Historická letka republiky Československé

Občanské sdružení HLRČS spoluzakládal v roce 2000 generál František Peřina, stíhací pilot a legenda našeho letectví. Hlavní činností HLRČS je provozování skutečných historických letounů, popřípadě jejich replik, které reprezentují historii českého a československého letectví ve všech jeho obdobích. V dalších oblastech se snažíme o propagaci a popularizaci letectví, včetně ochrany, shromažďování a zpřístupňování dokladů o letecké činnosti na území bývalého Československa a současné České republiky. V rámci HLRČS je v současné době provozováno šest plně letuschopných letounů. Ve čtyřech případech se jedná o původní historické exempláře a dvě repliky. U všech námi provozovaných letounů je hlavním kritériem jejich autenticita, a to jak u původních letounů, tak i nově postavených replik. Při rekonstrukcích i novostavbách vždy používáme původní stavební materiály a technologické postupy. Mezi letouny jsou jak stroje v přímém vlastnictví HLRČS, tak i letounů jiných majitelů, kteří se ztotožňují se záměry naší organizace.

Více informací na

www.historicflight.cz